VITA RES

από

RESEN

(επεξεργασία φρούτων και λαχανικών, παραγωγή συμπυκνωμάτων, πουρέ και κατεψυγμένων μήλων)

+38975421259

January 28, 2020, 10:37:49 AM
Organic

Биодинамично земјоделство

Основните принципи на биодинамичкото земјоделство се резултат на anthroposophic филозофија, кој претполага интуитивниот начин на размислување и набљудување на природата да биде нов начин на разбирање на светот, и истиот го воспостави наместо физичкиот, механичкиот и аналитичкиот начин на размислување. Основа на anthroposophic холистички теорија е идејата дека за сè што живее е еден добро избалансиран организам, кој е во земна и космичка врска. Од оваа гледна точка, anthro-posophists гледаат на фармите како на добро 31 избалансирани организми составени од почва, растенија, животни и луѓе. Одредени формативни космички сили влијаат врз сите живи суштества.

Биодинамично земјоделство е метод на органско производство првично развиено од Рудолф Штајнер во 1924 година и е базирано на холистичко разбирање на земјоделските процеси. Тој го вовел концептот на „фармата како организам“ и идејата за систем на одгледување базиран на биолошки циклуси коишто би се одвивале на фармата преку интеракција на растенијата и добитокот. Иако приодот за интегрирано одгледување постоел и пред неговите идеи, неговата идеја за фармата како организам помогнала во креирање на еден нов систем на земјоделство. Неговиот приод содржел нови препораки за земјоделството кои содржеле космолошки основи, кои се дел од филозофијата којашто тој ја нарекол „Антропозофија“ или духовна наука. Оваа филозофија посочува дека луѓето, животните, растенијата, минералите и космичката периферија формираат цел систем или организам. Организмот на фармата формира единство во однос на функционирањето на човечкиот и природниот систем. Биодинамиката има многу заедничко со другите органски приоди – ја нагласува употребата на шталско ѓубриво и компост и ја исклучува употребата на вештачки хемикалии на почвата и растенијата.

Cyber Green Market News

Во пракса, конверзија на биодинамичкиот земјоделски систем првенствено е наменета за промени во употребата на храната, различни плодоредни системи со поголем процент на растенија од фамилијата Viciaceae, намалено одгледување на култури со висока побарувачка за исхрана, темелно грижи за ѓубривата, компостирање и употребата на други органски супстанции за ѓубрење. Употребата на биодинамичките препарати кои се сметаат како стимулатори и катализатори е типична карактеристика на биодинамичкиот земјоделство систем. Добри примери се: подготовка на хумус направен од кравјиот измет (според биодинамичката теорија овој хумус ги поддржува биолошките процеси во почвата и го стимулира кореновиот раст), или компостирање препарати направени од различни растенија. Употребата на таквите биодинамички препарати и нивните anthroposophic основа се предмет на повеќе дебатни теми меѓу anthroposophists и протагонисти во други области, вклучувајќи ги и научните кругови.

Денес биодинамиката се практикува во повеќе од 50 земји ширум светот и во различни услови, кои варираат од земјоделство на умерена обработка како што е лозарството во Франција и производство на памук во Египет, до одгледување на свилена буба во Кина. Биодинамичкиот земјоделски метод се шири низ целиот свет, но најмногу во Европа (Германија, Швајцарија, Скандинавските земји, Холандија итн) и, исто така, Австралија. Здружението на биодинамичките земјоделци го поседува заштитниот знак на Деметра кој е познат во целиот свет.

А.Г.

VITA RES

από

RESEN

(επεξεργασία φρούτων και λαχανικών, παραγωγή συμπυκνωμάτων, πουρέ και κατεψυγμένων μήλων)

+38975421259

Αυτή η μαρτυρία σχετίζεται με:

JOSIE LANE

Καλλιτεχνικός διευθυντής

Αυτή η μαρτυρία σχετίζεται με:
Ημερομηνία Δημιουργίας
Χώρα

Εισαγάγετε την ομάδα σας! Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε εικόνες, κείμενο και συνδέσμους ή να συνδέσετε δεδομένα από τη συλλογή σας.