VITA RES

από

RESEN

(επεξεργασία φρούτων και λαχανικών, παραγωγή συμπυκνωμάτων, πουρέ και κατεψυγμένων μήλων)

+38975421259

September 14, 2020, 7:29:46 AM
Македонија

Агропрогноза: Да започнат подготовките за зазимување на пчелите

Ова е период кога во пчеларството треба да започнат подготовките за зазимување, со стимулативната прихрана за зимското легло.

Стабилното време со температури до 35 оС во изминатиот период допринесоа за успешно зреење на винските сорти грозје, како и средностасните сорти десертно грозје. Ваквите временски услови овозможија непречена берба и сушење на тутунот, зреење и берба на градинарски култури како и берба на вински сорти на грозје.

Cyber Green Market News

Во наредниот период се очекуваат слични временски услови како измината седмица, со температури на воздухот поумерени од забележаните во изминатата седмица, се очекуваат да не надминат 32 оС, што ќе овозможи да продолжат активностите на терен околу бербите на грозје, овошки, градинарски и индустриски култури.

Засега влага во почвата има доволно за изведување на раната есенска сеидба во текот на септември.
Ова е период кога во пчеларството треба да започнат подготовките за зазимување, а во овој период е стимулативната прихрана за зимското легло.

Б.А.Н.

VITA RES

από

RESEN

(επεξεργασία φρούτων και λαχανικών, παραγωγή συμπυκνωμάτων, πουρέ και κατεψυγμένων μήλων)

+38975421259